Projektering & samhällsbyggnad

dina verktyg för ett lyckat projekt

Projektering & Samhällsbyggnad

Vid samhällsbyggnation hjälper vi till  med projektering och utredningar från idé till färdigt projekt. Vi hjälper beställaren att identifiera och prioritera de krav som styr projektet. Utifrån detta samordnar vi utformningen av projektet och handlingar i hela byggprocessens samtliga steg med fokus på att skapa största värdet för kunden och deras projekt.

Kvalitets- och miljöarbete 

Vårt kvalitetsarbete din trygghet!

Vårt mål är att motsvara våra kunders förväntningar som en pålitlig och kundfokuserad partner av tjänster inom byggadministration. Det vi erbjuder våra kunder och samarbetspartners ska uppfattas som god och hålla en hög kvalitet.

Våra uppdrag hanteras i ett gemensamt projektverktyg med egenkontroller och fastställda arbetsmetoder. Vi arbetar utifrån en ständig förbättring, där vi aktivt förbättrar vårt arbetssätt utifrån alla uppkomna behov.