Bygg & projektledning

dina verktyg för ett lyckat projekt

Bygg & Projektledning

Bygg & Projektledning är vår vardag, vi arbetar efter projektanpassade planer för att minimera att traditionella misstag som ofta begås med fördyring och försening som följd. Vi bistår dig i hela processen med allt från förfrågningsunderlag, kontrakt, startmöten, byggmöten, ekonomimöten samt uppföljning och upprättar ÄTA-listor.

Projektstyrning

Vi vet vikten av styrning!

Ett lyckat projekt börjar med styrning.

God kommunikation och tryggt ledarskap lägger grunden för ett engagerat och samordnat team som tillsammans skapar förutsättningarna för ett framgångsrikt projekt. Vår styrka är att skapa rutiner och planering för ett väl koordinerat och motiverat arbetslag samt säkerställa att kompetens nyttjas på rätt sätt. 

Kvalitets- och miljöarbete 

Vårt kvalitetsarbete din trygghet!

Vårt mål är att motsvara våra kunders förväntningar som en pålitlig och kundfokuserad partner av tjänster inom byggadministration. Det vi erbjuder våra kunder och samarbetspartners ska uppfattas som god och hålla en hög kvalitet.

Våra uppdrag hanteras i ett gemensamt projektverktyg med egenkontroller och fastställda arbetsmetoder. Vi arbetar utifrån en ständig förbättring, där vi aktivt förbättrar vårt arbetssätt utifrån alla uppkomna behov.