om WMC

med över 20 års erfarenhet

WMC

WMC är ett komplett konsultbolag inom berg, bygg & anläggning och gruvbranschen. Företaget tillhandahåller allt du behöver för ett lyckat projekt inom entreprenad och gruvbranschen.

Företaget har en flexibel organisation som klarar allt från stora och avancerade projekt inom bygg & anläggningsbranschen till mindre projekt som skall utföras med kort framförhållning.

”Vi ser lösningarna, inte problemen! ”

”Vi ser lösningarna, inte problemen!
Tillsammans med kunden skapar vi en färdig produkt så kostnadseffektivt som möjligt. Vi vill att kunden är delaktig och känner sig trygg under hela projektet för bästa möjliga synergieffekt och för ett lyckat projekt! Ingenting är omöjligt!